Marble Surface

Gossef
Farklı kültürlerin ritüelleri altın takılara hayat veriyor...
Rituals of different cultures give life to gold jewelry...

Japon arınma ritüelinden esinlenerek…

Inspired by the Japanese purification beliefs…

arnmakolye-purificationnecklace.jpg

Italyan yılbası ritüeli…

Italian New Year’s Eve ritual…

bolluk/wealth.jpg

Antik Mısır’da Arılar…

Bees in Ancient Egypt…

dönüşüm/trasnformation.jpg

İspanyol yeni yıl ritüeli...

Spanish New Year tradition...

01.12.2021-2.jpg

Japon kültürüne göre herseyin bir özü var…

In the Japanese beliefs everyhing has a spirit…

öz_spirit.jpg

Japon arınma ritüeli & farklı koruma sembolleri...

Japanese purification rituals & protection symbols...

arınmabilezik_purificationbracelet.jpg

Japon dilek tutma ritüeli…

Japanese wishing ritual…

bir dilek tut/ make a wish.jpg