top of page

Hikayeler...
Stories...

Gökçe; her koleksiyonda farklı bir kültürün mitolojik hikayelerinden veya ritüellerinden esinlenerek tasarımları yapıyor. 

Avrupa'dan Asya'ya uzanan bu yolculukta; İtalya, İspanya, Mısır, Japonya gibi ülkeleri keşfetmeye hazır mısınız?

Gokce designs each collection inspired by the mythological stories or rituals of a different culture.

In this journey from Europe to Asia; Are you ready to explore countries such as Italy, Spain, Egypt, and Japan?

ins2.jpg

Arınma Ritüeli...

Purification Ritual...

ins11.jpg

Yılbaşı Bolluk Ritüeli...

New Year's Wealth Ritual...

mısır2.jpg

Güç ve Koruma...

​Power and Protection...

ins7.jpg

Dönüşüm Ritüeli...

Transformation Ritual...

ins5.jpg

Öz İnancı...

Spirit Belief...

ins 13.jpg

Yılbaşı Dilek Ritüeli...

New Year's Wish Ritual...

ins17.jpg

Şifalanma...

Healing...

ins3.jpg

Dilek Ritüeli...

Wish Ritual...

ins9.jpg

Yılbaşı Şans Ritüeli...

New Year's Luck Ritual...

bottom of page