top of page

SATIŞ SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR
1.1 - SATICI :

Ünvanı : GOSSEF

Adresi : Hobyar Mah. Asirefendi cad. Kahramanzade han no2 kat 3 Sirkeci Fatih İstanbul
MADDE 2 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait www.gossef.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli sitede belirtildiği gibidir.
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, 5 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri SATICI'ya aittir.
4.6- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.7- Ürünlerin ücretleri internet sayfasında açıkça belirtilir. Ücretler siparişin verildiği tarihe kadar geçerlidir.
MADDE 5 - CAYMA HAKKI 

Alıcı sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması gereklidir. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.
MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Satış sitesinde açıkça belirtilen Bakım ve temizleme koşullarına uyulmamış, müşteri kaynaklı hasarlı ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
SATICI : GOSSEF

 


SALES AGREEMENT


ARTICLE 1- PARTIES
1.1 - SELLER:
Title: GOSSEF
Address: Hobyar Mah. Asirefendi cad. Kahramanzade han no2 kat 3 Sirkeci Fatih İstanbul
ARTICLE 2 - SUBJECT
The subject of this contract is the sale and delivery of the product that the BUYER has ordered electronically from the www.gossef.com website of the SELLER, in accordance with the Law No. 4077 on the Protection of Consumers and the Regulation on the Principles and Procedures of the Distance Contracts, the rights and obligations of the parties. is determination.
ARTICLE 3 - CONTRACT SUBJECT PRODUCTS
Type and type of products, Amount, Brand / Model, Color, Sales Price are as stated on the site.
ARTICLE 4 - GENERAL PROVISIONS
4.1- The BUYER declares that he / she has read the preliminary information about the basic characteristics, sales price and payment method and delivery of the product subject to the contract on the website and gives the necessary confirmation electronically.
4.2- The product subject to the contract is delivered to the BUYER or the person / organization at the address indicated in the preliminary information on the website, depending on the distance of the BUYER's place of residence for each product, provided that it does not exceed 5 days.
4.3- If the product subject to the contract is to be delivered to another person / organization other than the BUYER, the SELLER cannot be held responsible if the person / organization to be delivered does not accept the delivery.
4.4- The SELLER is responsible for delivering the product subject to the contract in a sound, complete manner, in accordance with the qualifications specified in the order, and with warranty documents and user manuals, if any.
4.5- After the delivery of the product, if the credit card belonging to the BUYER is used unfairly or unlawfully by unauthorized persons not due to the BUYER's fault, if the related bank or financial institution does not pay the price of the product to the SELLER, provided that the product has been delivered to the BUYER. It must be sent to the SELLER within 3 days. In this case, the shipping costs belong to the SELLER.
4.6- If the SELLER cannot deliver the product subject to the contract within the period due to force majeure or extraordinary circumstances such as adverse weather conditions that prevent transportation, it is obliged to inform the BUYER of the situation. In this case, the BUYER may use one of the rights to cancel the order, to replace the product subject to the contract with a precedent, and / or to postpone the delivery period until the obstacle is eliminated. If the BUYER cancels the order, the amount paid will be paid to him in cash and in lump sum within 10 days.
4.7- The prices of the products are clearly stated on the website. The fees are valid until the date the order is placed.
ARTICLE 5 - RIGHT TO WITHDRAWAL
The BUYER has the right to withdraw within 14 days from the delivery of the product subject to the contract to him or to the person / organization at the address indicated. In order to use the right of withdrawal, the SELLER must be notified by e-mail or telephone within this period. If this right is exercised, it is obligatory to return the original invoice and a sample of the cargo delivery report indicating that the product delivered to the 3rd party or the BUYER has been sent to the SELLER. The product price is returned to the BUYER within 14 days following the receipt of these documents. If the original invoice is not sent, VAT and other legal obligations, if any, cannot be returned. The shipping cost of the returned product due to the right of withdrawal is paid by the BUYER.
ARTICLE 6 - PRODUCTS THAT CANNOT BE USED OF WITHDRAWAL
The right of withdrawal cannot be exercised for customer-induced damaged products that are not complied with the maintenance and cleaning conditions clearly stated on the sales site.
ARTICLE 7 - AUTHORIZED COURT
In the implementation of this contract, the Consumer Arbitration Committees and the Consumer Courts at the location of the BUYER or SELLER are authorized up to the value declared by the Ministry of Industry and Trade. In the event of the order, the BUYER is deemed to have accepted all the terms of this contract.
SELLER: GOSSEF

bottom of page